Dating side der starter med s

01 Aug

Deretter skjedde en eksplosiv vekst i antallet datamaskiner, anvendelser og trafikk.Teknikken representerer flere nye metoder i forhold til de tradisjonelle innen telekommunikasjon og datateknikk.

dating side der starter med s-76

Overføringens kapasitet angis som båndbredde – bit pr sekund.Internett har hatt en enorm økning i antall brukere siden World Wide Web ble lansert i 1991. Sommeren 2008 ble de imidlertid forbigått av Kina som ble registrert med 253 millioner brukere (mot USAs 223 millioner brukere).USA hadde imidlertid en større andel av befolkningen på nett enn Kina (71 % i USA mot 19% i Kina).Etablerte miljøer, teleindustri og teleoperatører var skeptiske til internettutviklingen helt frem til omkring 1995.Siden da har Internett hatt betydelig påvirkning både på teleindustrien, dataindustrien og menneskers bruk av informasjon og telekommunikasjon.